Quaderns d’estiu per a l’ESO

Prepara

el curs que ve

Prepara

el curs que ve

Recupera els continguts clau
i arriba al proper curs en plena forma.

Llengua catalana

ISBN: 978-84-412-3036-1

ISBN: 978-84-412-3037-8

ISBN: 978-84-412-3038-5

Lengua castellana

ISBN: 978-84-412-3040-8

ISBN: 978-84-412-3041-5

ISBN: 978-84-412-3042-2

Matemàtiques

ISBN: 978-84-412-3044-6

ISBN: 978-84-412-3045-3

ISBN: 978-84-412-3046-0

Consulta els quaderns d’altres etapes