Quaderns d’estiu per a l’ESO

Prepara

el curs que ve

Prepara

el curs que ve

Repassa els continguts essencials
i comença el proper curs en plena forma.

Llengua catalana

ISBN: 978-84-412-3036-1

ISBN: 978-84-412-3037-8

ISBN: 978-84-412-3038-5

Lengua castellana

ISBN: 978-84-412-3040-8

ISBN: 978-84-412-3041-5

ISBN: 978-84-412-3042-2

Matemàtiques

ISBN: 978-84-412-3044-6

ISBN: 978-84-412-3045-3

ISBN: 978-84-412-3046-0

Quaderns a tot color amb espiral.

Treball sistemàtic amb activitats agrupades per blocs de continguts.

Conceptes clau als marges per resoldre més fàcilment les activitats.

Test autoavaluatiu al final de cada bloc.

Amb les solucions de les activitats al final dels quaderns.

Consulta els quaderns d’altres etapes

Per a més informació

posa’t en contacte

amb nosaltres!