Quaderns d’estiu per a primària

Repassa i arriba al curs que ve en plena forma!

Quaderns de curs

ISBN: 978-84-412-3347-8

ISBN: 978-84-412-3348-5

ISBN: 978-84-412-3349-2

ISBN: 978-84-412-3350-8

ISBN: 978-84-412-3351-5

ISBN: 978-84-412-3345-4

I si vols reforçar matemàtiques o llengua catalana…

Quaderns temàtics amb accés a l’APPrepara!

978-84-412-3415-4

978-84-412-3416-1

978-84-412-3417-8

978-84-412-3418-5

978-84-412-3019-2

978-84-412-3409-3

978-84-412-3410-9

978-84-412-3411-6

978-84-412-3412-3

978-84-412-3413-0

I si comences l’ESO…

978-84-412-3043-9

978-84-412-3035-4

978-84-412-3039-2

978-84-412-3043-9

978-84-412-3035-4

978-84-412-3039-2

L’eina ideal per preparar el curs que ve!

Consulta els quaderns d’altres etapes.