Per a aquest tercer trimestre virtual, el Departament d’Educació ha proposat  aplicar una metodologia setmanal per treballar amb els alumnes durant el confinament. Per això, des de Text ens proposem anar posant al teu abast alguns dels itineraris que estem creant per al nostre nou projecte Itineraris, reptes i realitats.

Aquests itineraris, que plantegen un petit repte o pregunta setmanal a resoldre, proposen una seqüència didàctica que et pot ser útil. Pots adaptar-los a les propostes que has de preparar per a la nova situació. Et donaran idees, en pots fer servir activitats, pots adaptar o canviar-ne el que vulguis…

Aquests són els itineraris que hem preparat aquesta setmana. Entra-hi. Un cop a dins, pots copiar l’adreça de cada enllaç per compartir aquest material amb els nens i les nenes.

CICLE INICIAL

CICLE MITJÀ

CICLE SUPERIOR

Per facilitar-te la tasca de preparar els reptes setmanals et volem explicar quines són les bases d’aquest nou projecte d’on estem extraient aquests itineraris.

Itineraris, reptes i realitats és el nou projecte que hem ideat a l’editorial Text per a la Primària. Te’l volem explicar perquè encaixa amb el que demana i planteja el Departament d’Ensenyament per al tercer trimestre virtual d’aquest curs que has de preparar.

Es tracta d’una proposta curricular per àrees per a tots els cursos de l’educació primària: Llengua catalana, Llengua castellana, Matemàtiques, Coneixement del medi natural i Coneixement del medi social i cultural.

Es materialitza en uns llibres experiencials multiformat, un per àrea i curs. Cada llibre conté 27 o 15 ITINERARIS segons la càrrega horària de l’àrea.

Els llibres són fungibles, perquè són eines de treball, on els alumnes recullen les evidències dels seus aprenentatges. I són autosuficients, perquè contenen reculls conceptuals bàsics d’informació.

COM SÓN ELS ITINERARIS?

Cada itinerari és una SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA diferent, un procés d’aprenentatge que contempla l’adquisició de les competències bàsiques i l’avaluació.

Són SETMANALS (6 pàgines del llibre a la setmana).

Parteixen de SITUACIONS QUOTIDIANES I REALS. Les situacions són viscudes per nens i nenes de l’edat dels alumnes i d’escoles de Catalunya que han col·laborat amb Text recreant, com a actors i actrius, fets viscuts o de veritat.

Plantegen REPTES SETMANALS o preguntes que s’han de resoldre.

A partir del repte o la pregunta, se segueix un procés que FA PENSAR de descoberta, manipulació, experimentació, cerca d’informació, pràctica, etc. que permet avançar en el coneixement i arribar a una solució, transferència o aplicació del que s’ha après. Una proposta, doncs, totalment COMPETENCIAL.

El procés d’aprenentatge s’articula a través de les ACTIVITATS col·lectives, individuals, en parelles o cooperatives. Les activitats s’associen a les competències d’una determinada dimensió (marcades amb diferents colors) per facilitar l’avaluació.

Cada itinerari acaba amb una proposta d’AVALUACIÓ (autoavaluació, coavaluació, metaaprenentatge) i, tot sovint, amb la TRANSFERÈNCIA del que s’ha après a d’altres situacions.

Per fer l’itinerari setmanal, els mestres usuaris comptareu amb el suport d’un munt d’IDEES I RECURSOS (vídeos, àudios, documents, enllaços, activitats interactives gamificades, manuals de consulta, eines de programació i avaluació per competències, etc.) així com orientacions per poder adaptar, flexibilitzar i valorar el treball dels alumnes. D’aquesta manera, la motivació i l’INTERÈS que desperta el repte es manté fins al final!