Els desplaçaments de refugiats

La guerra de Síria ha provocat el major desplaçament de persones dels últims anys. Centenars de milers de persones, famílies senceres, fugen de la violència, la destrucció i la gana i busquen refugi en països europeus, que s’enfronten amb el repte d’acollir-los i donar-los oportunitats.

La situació desesperada d’aquestes persones, i la cruesa d’algunes imatges, ha despertat la solidaritat de molts ciutadans europeus, i ha obligat els dirigents a prendre mesures perquè aquest acolliment es faci de manera ordenada i efectiva.

filet

Què representa l’èxode de 500.000 sirians?

02-mapa-gran

Observeu aquest mapa . Es tracta d’un mapa anamòrfic, un mapa en què l’àrea de cada país és proporcional a la seva població i no a la seva superfície real. Es pot veure com l’Índia agafa una superfície espectacular (la Xina també, però ja es correspon amb la seva superfície, que és molt gran) o com els països nòrdics i Rússia es comprimeixen. Fer recomptes de la població d’un país és relativament fàcil si s’enregistra cada persona que neix i cada una que mor i si es controla el flux migratori. Aquest mapa ens ajuda a interpretar la densitat poblacional de cada país i el pes que tenen segons el punt de vista demogràfic i no segons la superfície geogràfica que ocupen.

Si ets profe de mates,,,

Et proposem una activitat que ens permetrà veure com es representa gràficament un moviment de població entre països, com el que hi ha ara a Síria.

1  Reuneix informació sobre Síria i la seva població.

  • Aquest país ja fa quatre anys que pateix un conflicte bèl·lic. Quina era la seva població abans d’aquest conflicte?
  • Quantes persones han fugit del país a causa de la guerra? Encara que no hi hagi una xifra exacta et recomanem buscar informació en diferents agències internacionals, com per exemple l’ACNUR .

2  Examina les característiques del mapa anamòrfic.

02-mapa

  • Calcula el nombre de persones que representa cada quadradet de la superfície assignada a Síria.
  • Calcula quants quadradets es necessiten per a representar la població que ha emigrat de Síria.

3  Actualitza el mapa

  • Retoca la superfície de Síria d’acord amb el moviment de població que acabem de veure.
  • Investiga quins són els països receptors. Pensa com podríem representar amb més precisió la variació de població que experimentaran els països que reben aquests refugiats.

I en els nostres llibres de text…
En el  llibre  Matemàtiques 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, es dedica la unitat 6 a les unitats de mesura:
concepte de superfície, càlcul de l’àrea de superfícies rectangulars i altres conceptes que us ajudaran
a interpretar el mapa que us proposem treballar i a realitzar els càlculs que us demanem.

Al llibre Matemàtiques 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, es dedica la unitat 11
a proporcionalitat i semblança, per si en voleu ampliar informació.

si ets profe de socials...

Podeu contrastar el mapa anamòrfic que us hem presentat avui amb els tipus de mapes que resulten de les projeccions cartogràfiques. És útil comparar les superfícies reals de cada país amb les superfícies del mapa en què l’àrea de cada país és proporcional a la seva població. Pot ajudar a fer més entenedora l’activitat proposada per al professorat de Mates.


I en els nostres llibres de text…
El llibre Socials 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, dedica la unitat 2 a la representació de la Terra.
És molt interessant fixar-se en les diferents projeccions cartogràfiques que permeten representar
totalment o parcialment una superfície gairebé esfèrica com la Terra.

Si ets profe de llengua catalana o castellana...

Feu un exercici de precisió lèxica i definiu cada un d’aquests conceptes:

  • emigrant
  • immigrant
  • desplaçat
  • refugiat

Valors

No cal dir que aquest és un tema molt adequat per parlar-ne a classe (en forma de debat, de pluja d’idees, d’anàlisi sobre els motius que han provocat l’èxode de tantes persones i de possibles solucions,  sobre com es podria assegurar una bona acollida dels refugiats al nostre país, etc.).


 I en els nostres llibres de text…
En els llibres de Cultura i valors ètics de la col·lecció Atòmium hi ha múltiples sessions de treball
adequades per a treballar aquest tema. Per exemple:
En el llibre de 1r ESO: sessió 11: els drets humans; sessió 27: els nouvinguts; sessió 28: haver de marxar de casa
Al llibre de 3r ESO: sessió 29: cultura de la pau; sessió 30: ètica i drets humans