El recompte de persones sense sostre

La nit del 18 al 19 de maig, més de 1.500 voluntaris van pentinar les ciutats de Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs, Lleida i Girona amb l’objectiu de fer un recompte fiable de les persones que no tenen una llar, de les persones “sense sostre”.

filet

 Quantes persones dormen al carrer?

Els resultats d’aquests recomptes són fonamentals per a poder planificar accions que ajudin a millorar amb eficàcia les condicions de vida de totes aquestes persones. Només a Barcelona, aquella nit es van comptar 941 persones dormint al carrer.

 

Si ets profe de mates o de socials...Et proposem una activitat per evidenciar la distribució de persones sense sostre a Barcelona i veure’n l’evolució al llarg del temps.

1 Investigueu quina entitat s’ha ocupat els últims anys d’elaborar el recompte de persones sense sostre.

 • Entreu en el web Recompte 2016  i esbrineu des de quin any es fa aquest recompte a Barcelona.
 • Busqueu informació en webs d’altres institucions que es dediquin a l’atenció a la gent que no té llar i contrasteu les dades del recompte d’un mateix any. Podeu extreure’n alguna conclusió?

2 Elaboreu un gràfic lineal per veure’n l’evolució.

 • Recolliu dades del total dels sense sostre a Barcelona de tants anys com us sigui possible i feu-ne un gràfic per veure’n l’evolució.
 • Feu una anàlisi de les dades i intenteu interpretar-les tenint en compte els canvis econòmics que hi ha hagut aquests últims anys.

3 Estudieu la distribució de les persones sense sostre en funció dels diferents barris.

 • Consulteu aquesta nota de premsa.
 • Elaboreu un gràfic de sectors on es reflecteixi la distribució de gent sense sostre per barri.
 • Busqueu l’extensió de cada barri i calculeu quin té una densitat de persones sense sostre més gran. Coincideix amb el barri que té més gent dormint al carrer?

 4 Responeu a aquestes preguntes:

 • Per què algunes entitats bancàries tanquen alguns caixers durant la nit?
 • Cal obligar totes les persones que no tenen llar a deixar de dormir al carrer perquè ho facin en els espais que ja estan preparats per acollir-los?
 • Aquestes persones tenen un perfil determinat, o responen a més d’un perfil?
 • Com pot ser que algunes persones arribin a haver de viure d’aquesta manera?

I en els nostres llibres de text…
En el llibre de Matemàtiques 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, a la unitat 11 hi treballem els gràfics estadístics.

 

Si ets profe de Cultura i valors ètics...L’acord mundial per a una Declaració dels drets humans no és suficient perquè es respectin els drets i els deures de les persones. Calen mecanismes de control que vetllin pel seu compliment. Et proposem que feu un treball de reflexió sobre la defensa dels drets humans. La intervenció de l’Estat ha d’estar encaminada a millorar el benestar de tota la població i a garantir una vida digna per a tothom.

 • En el vostre camí a l’escola, hi ha persones que dormen al carrer? En veieu?
 • Què vol dir una vida digna?
 • Què s’entén per benestar de tota la població?
 • Investigueu quins serveis públics s’ocupen de l’ajut als “sense sostre”.
  Esbrineu com es paguen aquests serveis públics.
 • Busqueu altres entitats o associacions que tenen com a objectiu l’ajut a les persones que no tenen lloc on viure.
 • A nivell particular, a petita escala, quines coses podeu fer vosaltres per millorar la situació d’aquestes persones?

I en els nostres llibres de text…
En el llibre de Cultura i valors ètics 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, podeu consultar la sessió 28 que treballa el bé comú i també la secció final on hi ha tots els drets humans.

 

Si ets profe de llengüesEt proposem que treballeu amb imatges.

1 Esbrineu si rodamón i vagabund tenen el mateix significat que “sense sostre”. Deduïu de quina paraula anglesa prové l’expressió sense sostre.
Observeu les fotografies següents i escriviu per a cada una…

 • Tres adjectius que descriguin la persona que hi apareix.
 • Tres emocions/sentiments que heu sentit quan les heu vist.

sense sostre  sense sostre-4sense sostre-3  sense sostre-5

2 Redacteu la biografia d’una de les persones de les imatges. Si ho trobeu interessant, podeu fer-ho en primera persona, com si fos una autobiografia. Després, reviseu el text i llegiu-lo a classe.


I en els nostres llibres de text…
En el llibre de Llengua catalana i literatura 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, podeu consultar la unitat 6 en què hi ha un treball detallat sobre la biografia.