El mòbil a l’escola

8 oct. 18 | La Notícia de la Setmana

Aquest estiu ha estat notícia el debat sobre l’ús del mòbil a l’escola, i la setmana passada el debat encara seguia ben viu. I vosaltres, què n’opineu?

Si ets tutor o tutora de grup…

Et proposem una activitat per facilitar parlar d’aquest tema i reflexionar-hi a l’aula.

1 Llegiu la notícia sobre la prohibició a França de l’ús dels mòbils a l’escola.

Nota per al docent:
A Text-La Galera hem llegit també aquest altre article del diari Ara i hem trobat interessants els aspectes que destaca quan parlem de mòbils a les aules.

 • Així, d’entrada, quins arguments a favor i quins en contra de l’ús del mòbil a l’aula defensaríeu? Penseu-ne un de cada un i després poseu-vos per parelles i en grups i compartiu-los.

 2 Feu aquesta prova: dividiu-vos en dos grups. Un grup treballarà amb el mòbil i un altre grup sense.  Responeu en parelles les preguntes següents:

 • Quina és la nova capital de Myanmar?
 • Quina serà la nova capital d’Egipte?
 • Quantes persones viuen a la teva població?
 • Quin és el valor de la constant de gravitació universal?
 • Quina és la llista actual de diacrítics?
 • Quin grup ha acabat abans la feina? Hi ha hagut molta diferència de temps?
 • En vista dels resultats, us sembla que el mòbil pot ser una bona eina en el món de l’educació? Per què? Per a quines tasques pot ser útil? Per a quines no serveix?
 • Sabeu des de quan es pot estudiar i treballar amb els avantatges que ofereix internet? Investigueu-ho.

3 Busqueu i baixeu-vos alguna aplicació que serveixi per controlar l’ús del mòbil. Un cop us l’hàgiu baixat, utilitzeu-la per trobar el temps que heu fet servir cada aplicació durant l’horari escolar.

 • Quines són les aplicacions que ha fet servir més cadascú al centre? En vista dels resultats, us sembla que el mòbil és una eina de distracció a l’aula?

4 Tenint en compte el que heu esbrinat sobre l’ús del mòbil a classe, confirmeu o rebutgeu els arguments que heu posat en comú al principi.

Després, acordeu cinc criteris que creieu que caldria respectar a l’escola per fer un ús raonable dels telèfons.

5 I, encara, un últim punt per reflexionar:

Dijous 4 d’octubre és el dia mundial dels docents.

 • Què us poden oferir els vostres professors i professores si ja teniu accés a tota la informació que vulgueu via internet?
 • Quin creieu que hauria de ser el paper del professor o la professora respecte a l’ús del mòbil?