Quina hora és?

Diumenge a la matinada ens van fer canviar l’hora: concretament, vàrem endarrerir els rellotges una hora exacta. Això respon a una política de canvis d’horari que es fa sistemàticament dos cops l’any, un a la tardor i l’altre a la primavera. Què significa exactament canviar d’horari? Creieu que val la pena tot aquest trasbals?


Et proposem una sèrie d’activitats per treballar el canvi horari:

1.Llegiu aquest text:

Abans de la revolució industrial, fixar un horari concret no tenia la importància que va adquirir després. La gent tenia una molt bona aproximació horària observant el recorregut del Sol. Això permetia dividir la jornada en matí, migdia, tarda, vespre, nit i matinada, franges que encara utilitzem.

En el moment en què es va necessitar, per exemple, coordinar horaris de trens o jornades laborals a les fàbriques es va començar a sentir la necessitat de controlar el temps amb més precisió.

En la societat actual controlem el temps d’una manera que combina la visió antiga de l’horari solar amb la precisió matemàtica de l’horari oficial. Això algunes vegades crea desajustaments.

2.Analitzeu les causes d’aquests desajustaments i les solucions que s’han proposat:

a. Observa aquesta animació i respon les preguntes següents:

 • Amb quin concepte de la divisió del temps encaixa millor, amb el previ a la revolució industrial o amb l’actual?
 • Atura l’animació quan Catalunya estigui aproximadament a la franja que correspon al migdia i digues a quines regions del món s’està fent de dia en aquest moment. A quines zones és de nit? Fixa’t que al pol nord sempre hi ha claror, de manera que l’animació correspon a principi d’estiu.
 • Tindria sentit que fos la mateixa hora a tot el món?

b. Observa aquest mapa de les franges horàries de tot el món i respon les preguntes que hi ha a continuació:

 • A quin altre concepte de la divisió del temps correspon aquest mapa?
 • Hi veus irregularitats? Per què diríeu que hi són? No seria més lògic que totes les franges fossin iguals i regulars?
 • Quin país té el territori amb més franges horàries?
 • Quins països s’escapen de la franja horària que els correspondria? Per què creieu que passa això?

3.Busqueu les instantànies en un mapa dia/nit  (escriviu day night map en fer la cerca i feu clic a Imatges) en els instants següents:

 • 7 am, 1 de gener
 • 7 am, 1 de juliol

 • Són diferents, els mapes?, quina diferència hi ha entre ells?
 • Hi veuries alguna diferència en el mapa de franges horàries?