El relleu terrestre (34-49)

En aquesta unitat, els alumnes prendran consciència de com es forma i es modela el relleu terrestre. Veuran com hi intervé el moviment de les plaques tectòniques i aprendran a distingir entre agents geològics interns i externs. Així, abordaran conceptes clau com plegament i falla, aprendran com es produeixen i s’originen els ter­ratrèmols i els volcans i quins agents geològics externs intervenen en el modelatge del relleu. Finalment, estudiaran les principals formes de relleu terrestre, oceànic i costaner.

PROGRAMA

  • Disposeu de la programació dels continguts, els objectius, els criteris d’avaluació i les competències bàsiques de la unitat en format Word (amb rúbriques) Pictos.ai i en format PDF Pictos.ai.
  • Les solucions de les activitats d’aquesta unitat les trobareu en les pàgines corresponents de la guia i en un arxiu PDF descarregable Pictos.ai.

COMENÇA

  • Per a començar a treballar, us proposem que feu l’Activitat inicial Pictos.ai, en què els alumnes han d’endevinar un concepte o paraula clau de la unitat fent servir el mínim de pistes.
  • La situació plantejada en el còmic i els comentaris dels diferents personatges poden ser un punt de partida per a començar a treballar o a reflexionar sobre alguns dels continguts de la unitat. Per exemple, els podeu fer preguntes dels tipus següents:
    • Us sembla raonable que en David estigui tan espantat pel que li ha dit el seu pare? Per què? Amb relació a aquesta pregunta, feu-los prendre consciència que la immensa majoria dels fenòmens geològics són molt lents i progressius i que els grans terratrèmols, els tsunamis o les erupcions volcàniques que de tant en tant ens sorprenen en els informatius són força esporàdics.
    • Hi ha cap zona del planeta que no estigui situada damunt d’una placa tectònica? Aleshores, és raonable angoixar-se per estar al damunt d’una?
  • Podeu concloure aquest primer contacte amb els continguts de la unitat amb una visió optimista dels grans moviments geològics: justament, aquesta activitat tectònica permanent ha contribuït de forma molt substancial al desenvolupament, la distribució i la varietat de tantes i tantes formes de vida com tenim al planeta.

Àudio

00:00

x