tecno4.eso/V2

tecno4.eso/V2
Curs complet de Tecnologia per a quart d'ESO. Els continguts del curs s'estructuren en unitats didàctiques amb informació, activitats interactives i recursos multimèdia adequats a l'àrea. D'ús molt intuïtiu i pràctic, el curs es basa en el treball de les competències bàsiques. Proposa activitats bàsicament procedimentals, reportatges i projectes amb eines i materials assequibles. Des del curs digital, podeu accedir a la guia didàctica, que conté la programació de curs i de cada unitat i altres recursos, com models de controls, explicació del projecte, etc., i a una completa biblioteca digital.

tecno4.eso/V2

Autor/es: 
Joan Grau i Mauri
Emili Manrique
Pedro Rodríguez
Enquadernació: 
Recurs en línia
ISBN: 
978-84-412-2471-1