Dona seguretat als nens i nenes ajudant-los a descobrir les estratègies per millorar les competències bàsiques de cada àmbit.

Àmbit linguístic

  • Textgrup 
  • Ortogrup  
  • Rumiagrup  
  • Lectogrup 

Àmbit matemàtic

  • Rumiagrup 
  • Quinze són quinze  

Àmbit d’aprendre a aprendre

  • Capacitats bàsiques
De quin àmbit vols més informació?