Catàleg primària TEXT
P. 1

  Ells et necessiten.
I tu, què necessites?
    ... reptes basats
en situacions reals?
... projectes interdisciplinaris?
... tallers sistemàtics setmanals?
... activitats per consolidar estratègies?
    Itineraris
Tallers
 Projectes
 Estratègies
    1   2   3   4   5