Page 14 - Tot Tallers
P. 14

Tallers de
Els tallers d’Expressió escrita treballen les competències associades a la producció escrita. Partint de l’observació i l’anàlisi de diverses tipologies de textos significatius, s’acompanya l’alumne des de la preparació fins a la producció de textos propis. Es posa l’atenció en la coherència, la cohesió i la correcció dels textos.
la dimensió
expressió
escrita
 La pregunta inicial motiva
a fer suposicions o previsions.
Imatge il·lustradora de la situació.
Llengua catalana
   Seqüència didàctica:
Observant el treball dels alumnes en cada secció del taller, obtindràs dades per al registre d’avaluació perquè cada fase s’associa a una de les competències de la dimensió.
C8 C8 C9 C9 C10
     LLEGIM
La lectura d’un
text model permet reconèixer i comentar les característiques de les diferents tipologies textuals.
ENS HI FIXEM
Les activitats permeten identificar les característiques de cada tipus de text i fer-ne una anàlisi per treballar-ne la comprensió.
PRACTIQUEM
A banda de les activitats sobre
el tipus de text, s’incorpora el treball de continguts ortogràfics i gramaticals aplicats a la tipologia del taller.
ESCRIVIM
A partir d’unes pautes s’escriu un esborrany del text amb tota la informació necessària.
REVISEM
La revisió del text redactat permet reflexionar sobre les característiques de la tipologia treballada i sobre el resultat del text escrit de cadascú.
     14
T
O
R
L
E
T
A
s
L

   12   13   14   15   16