Page 15 - Tot Tallers
P. 15

Tallers de la dimensió literària
Informació i activitats sobre l’autor i l’obra perquè l’alumne adquireixi uns coneixements previs a la lectura.
Portada del llibre.
Els tallers de la Dimensió literària pretenen despertar el gust per la lectura i l’interès per la creació a partir d’un univers de textos i obres diverses d’autors de les literatures catalana i universal.
    Text literari.
  Seqüència didàctica:
Observant el treball dels alumnes en cada secció del taller, obtindràs dades per al registre d’avaluació perquè cada fase s’associa a una de les competències de la dimensió.
    DESCOBRIM
C11
LLEGIM
C11
ENS HI FIXEM
C11 C12
ESCRIVIM
C12
    La fitxa de l’autor i de l’obra treballada aporta informació sobre el context de creació del text i afavoreix que els nens i nenes coneguin l’origen dels fragments
que llegiran. Proporciona informació i un espai per ampliar coneixements a partir de la pròpia recerca.
Text per a la lectura individual; les orientacions didàctiques indiquen maneres diferents de plantejar la lectura a classe. L’elecció de textos s’ha fet de manera que els alumnes tinguin una mostra variada per apropar-se a la creació literària.
Espai d’anàlisi amb activitats per a la interpretació del
text literari, de les seves característiques i de les del gènere treballat.
Es proposen activitats individuals o col·lectives, adaptades al text treballat en el taller, on es convida els nens i les nenes a generar textos literaris i a participar amb creativitat. S’hi fa especial atenció a la comprensió i la valoració personal.
15

   13   14   15   16   17