Page 36 - Tot Tallers
P. 36

 Matemàtiques
La guia del docent, consultable des de
l’ÀREA D’EDUCADORS, és una eina molt pràctica i de fàcil ús a l’aula. Ofereix molts recursos i es pot personalitzar vinculant-hi arxius propis.
Accés a la programació en format Word o PDF.
         Índex dels 30 tallers proposats per al curs.
Aquí trobaràs l’explicació del projecte.
Accés a l’AVALUA, el programa d’avaluació integrat en els quaderns.
Pots pujar recursos propis a la guia: més activitats, textos, documents, proves, etc.
Cada dimensió s’associa a un color.
Així es facilita l’avaluació per dimensions.
  Accés a diferents materials de consulta d’informació.
Conceptes clau
Manual de consulta
     La guia inclou els 30 tallers de 2 o 4 pàgines del quadern de l’alumne. Cada taller correspon a una dimensió i planteja activitats competencials fungi- bles, organitzades segons una seqüència didàctica d’aprenentatge completa.
El fet que siguin trenta tallers durant tot el curs ajuda a la planificació i la temporització: un taller cada setmana.
Un aprenentatge significatiu i pràctic amb presència de les TIC.
 36
A més, el projecte té un es on trobaran els seus llibres fàcil i intuïtiu a tots els seu àudios...
pai per als alumnes digitalitzats amb accés
s recursos: manuals,
T
O
R
L
E
T
A
s
L
  

   34   35   36   37   38