Page 42 - Tot Tallers
P. 42

Tallers de la dimensió de connexions
Dimensió. Títol del taller.
En els tallers d’aquesta dimensió es relacionen diferents conceptes matemàtics amb el món real; qualsevol tema i situació implica connectar idees matemàtiques; les idees s’apliquen a un gran ventall de fenòmens de totes les àrees de coneixement.
 Seqüència didàctica:
Matemàtiques
Observant el treball dels alumnes en cada secció del taller, obtindràs dades per al registre d’avaluació perquè cada fase s’associa a una de les competències de la dimensió.
C6
C7
   HO SABIES?
ANALITZEM, COMPAREM, CONNECTEM
QUÈ HEM APRÈS?
(Pregunta amb aplicacions de les matemàtiques en altres àmbits) Per consolidar els coneixements adquirits durant el treball de relació de conceptes matemàtics, que poden ser força abstractes, amb els quotidians, en principi més fàcils d’interpretar.
   42
Per conèixer els conceptes matemàtics que relacionarem tot seguit amb àmbits de la vida quotidiana.
Per treballar la relació entre els conceptes matemàtics de l’apartat
“Ho sabies?” amb aspectes del món real (artístic, tècnic, biològic o qualsevol altre que afecta el nostre dia a dia).
T
O
R
L
E
T
A
s
L


   40   41   42   43   44