Page 43 - Tot Tallers
P. 43

Tallers de la dimensió de comunicació
i representació
Introducció.
La representació és una eina per construir, estructurar i comunicar idees matemàtiques. En aquests tallers es planteja interpretar els diferents tipus d’informació i saber representar els resultats del treball matemàtic en els formats més adequats en cada cas.
   Agrupació d’alumnes amb què es proposa fer cada activitat: individual, per parelles, en grup petit o en grup de classe.
Seqüència didàctica:
Autoavaluació. Grau de satisfacció. Nivell d’aprenentatge.
Observant el treball dels alumnes en cada secció del taller, obtindràs dades per al registre d’avaluació perquè cada fase s’associa a una de les competències de la dimensió.
C8
C9
C9 C10
   OBSERVEM I ANALITZEM
REPRESENTEM
APLIQUEM
Per consolidar amb un treball pràctic l’aprenentatge d’interpretació i representació d’informació.
   Per interpretar de la manera més clara possible un tipus d’informació que es podrà representar matemàticament.
Per saber representar els resultats d’un treball matemàtic en els formats més adequats en cada cas.
43

   41   42   43   44   45