Page 45 - Tot Tallers
P. 45

    El manual de consulta té apartats
de numeració i càlcul, espai i forma, mesura i estadística i atzar.
manual de consulta
Els manuals són una eina de consulta eficaç i adequada a cada edat. Ajuden a consolidar les competències de l’àmbit i desperten la curiositat i l’interès així com la motivació per conèixer, saber i aplicar allò que s’estudia.
La informació dels manuals de consulta és rigorosa i completa i evita recórrer a cerques en obert a la xarxa.
Donen autonomia i faciliten l’aprendre a aprendre.
 45
   43   44   45   46   47