Page 5 - Tot Tallers
P. 5

              ÀMBIT LINGÜÍSTIC Llengua catalana
• Dimensions i competències de l’àmbit lingüístic • Eines i recursos de la guia del docent
• Tallers de la dimensió comunicació oral
• Tallers de la dimensió comprensió lectora
• Tallers de la dimensió expressió escrita
• Tallers de la dimensió literària
• Tallers de la dimensió plurilingüe i intercultural
La classificació dels tallers per dimensions fa fàcil l’avaluació de les competències corresponents i, per tant, l’atenció a la diversitat dels alumnes.
5
T
O
R
L
E
T
A
s
L

   3   4   5   6   7