Page 3 - Tot Tallers
P. 3

 Taller
Metodologia centrada en l’alumne i que combina teoria i pràctica. S’apliquen els aprenentatges, es potencia l’autonomia personal i s’aprèn a treballar amb els companys i les companyes.
Dimensió
Cada una de les parts en què es divideix el currículum de cada àmbit.
Àmbit
Agrupació d’àrees de coneixement relacionades.
     
   1   2   3   4   5