Page 2 - Tot Tallers
P. 2

Que no t’espantin les paraules...
FEM FÀCIL EL QUE SEMBLA DIFÍCIL!
Fent TALLERS
treballem i avaluem les
COMPETÈNCIES bàsiques
de les DIMENSIONS
de cada ÀMBIT
Competència
Aplicació de coneixements, habilitats i actituds
en la resolució de problemes, en diferents contextos reals, amb qualitat i eficàcia.
          
   1   2   3   4   5