Page 1 - Tot Tallers
P. 1

 TA
ENS HI FIXEM
ITA
Fem una festa i hem d’anotar a qui hi nvidem... Com podem escriure tots els noms?
curt com la mà estesa d’una persona adulta. A l’estiu, l’ermin
DIMENSIÓ PLURILINGÜE
animals
COLUM7N7E7S llis
HOLA!
llista de la compra
llista de
COMENTEM
COMPRENSIÓ LECTORA
ABANS DE LLEGIR
1 Llegeix el títol de la lectura, mira el dibuix i digues de què et sembla que parlarà el text?
2 Saps quins són els animals del dibuix?
3 Quins animals coneixes que visquin
a dalt les muntanyes?
LLEGIM
Animals camuflats
LARA TORO. Revista Súpers!
CONNEXIONS
Hola!
Hello! serp verda Kaix esquirol
RECOLLIDA DE DADES
Quan neva, el paisatge canvia: s’amaguen els colors verds i marron
de la natura i tot es torna blanc. Per a alguns animals significa qu
arriben nous perills, perquè la neu fa que qualsevol cosa es vegi
Quan es volen treballar moltes dades alho d’una hora lluny i a cap aniemxeaml pnloe,léi sinimteproerstsanqt urecoellsirs-eleuss deenmeman
sàpiguen on és. Per això, n’hi ha molts als quals, quan arriba el f
Ho podem fer en una taula, en la qual e els surten pèls o plomes de color més clar i així aconsegueixen p
i farem una creu per cada element que t
desapercebuts. És un dels sistemes de defensa que tenen els anim
Una taula té files i columnes.
A les zones més fredes de la Terra hi ha una pila de bèsties q
sembla que segueixin la mateixa moda: llops àrtics, llebres pola
OBSERVEM
la preciosa guineu àrtica, les cries de foca... Totes amb el pèl be
Al Pirineu també tenim anim1aFlsixqeu-evoes ecanmaquuflesnt.dUibnuidx’aiqeun
l’ermini, que és un dels carnívors més petits del món: el seu c
1 Marqueu amb una de què és la llista:
és del color de la xocolata amb llet i, a l’hivern, el cos se li to
De la compra. De regals.
blanc... excepte la punta de la cua, que durant tot l’any té p
com si fossin un pinzell. Si mai trobes un ermini, encara qu
De material. De convidats.
bonic i petitó (pesa menys que una llauna de refresc), no te una mica: té unes ungles molt esmolades i és més ràpid qu
2 Relacioneu: IOGURTS
24
GALETES CEREALS POMES
ÀLEX JURADO NOA ROCA BIEL COSTA LAIA SÁNCHEZ
777 6 777 2 777
3 Copia les paraules en la llista corre sargantana
1 Marca amb una les salutacions de les
vinyetes que reconeixes:
15
telèfons
la
parxís clavell esc
rosa oca Llista de jocs
ll Ciao! Llis
Hello Ci
marmota
cavall astor
?? ?
??
T
O
R
L
E
T
A
s
L
?
Treballa i avalua
les COMPETÈNCIES BÀSIQUES
per ÀMBITS i DIMENSIONS
Llengua catalana, Lengua castellana i Matemàtiques PER A TOTS ELS CURSOS DE PRIMÀRIA
EN
és un exercici que resolem per trobar una unes dades que sí que coneixem.
2 Tria la pregunta que correspon a “què ens demanen”. Subratlla-la: a Són germans en Marc, la Judit, en Pau i en Gerard?
b Qui és el més gran?
c Has anat mai al cinema?
a solució és saber què ens demanen. haver-hi més d’una pregunta, però hem de
d Quants anys sumen entre tots? e En Roger és el pare dels nens? f Quins nens són més amics?
debò per buscar la resposta.
iu l’enunciat del problema següent:
TROBEM LES DADES
Hi has anat amb els pares? O potser Marc té 9 anys, la Judit 10, en Pau 11 amb en Roger, que té 45 anys. Quants
En Marc té 45 anys, la Judit 11, en Pau 10, en Gerard 5 i en Roger 9. En Marc té 9 anys, la Judit 10, en Pau, 11, en Gerard 5 i en Roger 45. En Lluís té 9 anys, la Mireia 10, l’Eduard 11, l’Oriol 5 i l’Anna 45.
En Marc té 9 anys, la Judit 10, en Pau 11 i en Roger 45.
3 Torna a llegir l’enunciat del problema i escriu qui és qui.
5 ANYS 9 ANYS 10 ANYS 11 ANYS 45 ANYS Ara, tria les dades que necessitaràs per respondre la pregunta i resoldre
el problema:
11
1

   1   2   3   4   5