Al setembre es va publicar el decret amb el nou currículum dels ensenyaments de primària i ESO. Què són les situacions d’aprenentatge? Com dissenyar-ne? Us ho expliquem!

Les situacions d’aprenentatge – Nou currículum LOMLOE

by | nov. 16, 2022 | Dietari Text | 1 comment

1 Què són? 

El punt de partida d’un procés d’aprenentatge. Un alumne pot adquirir un grau de competència més elevat si les tasques i activitats parteixen d’una pregunta motivadora, que connecta amb els seus interessos i li permet prendre decisions durant el procés, que no pas si ho fa a partir de tasques descontextualitzades i tancades. La situació en què es desenvolupa l’aprenentatge és una part essencial del rendiment competencial. Una competència només existeix si una persona la desplega en un context determinat. 

2 Què tenen de bo? 

 • Que si els nens i les nenes, els nois i les noies veuen situacions reals en què poden posar en pràctica el que van aprenent, aplicant diversos conceptes i eliminant barreres d’àrees i matèries, troben més sentit al que fan. 
 • Que ajuden a construir coneixement: els alumnes són capaços de solucionar una situació real mitjançant el que han treballat a l’aula i s’adonen del valor dels conceptes, de la seva importància 
 • Que contribueixen a desenvolupar les competències, també les de caire transversal i que capaciten els alumnes per respondre amb eficàcia als reptes del segle XXI.
 • Que els alumnes aprenen a afrontar problemes complexos i raonar, imaginar, planificar, explorar, investigar, gestionar recursos, autoregular-se, treballar de forma col·laborativa, avaluar-se i comunicar els seus aprenentatges. 

3 Quines situacions d’aprenentatge proposa la LOMLOE? 

La LOMLOE proposa partir de diferents escenaris per desenvolupar els aprenentatges:  

 • Un tema d’interès plantejat per l’alumnat o una polèmica entorn d’un fet.
 • Una observació d’un fenomen o una informació que crida l’atenció.
 • Una problemàtica que afecta la societat en general o a l’entorn proper de l’alumnat.
 • Una pregunta sobre un element de la realitat.
 • Una recerca a partir d’un problema investigable, un dilema que cal comprendre…

4 Què cal tenir en compte quan es planteja una situació d’aprenentatge?

 

 • Que es tracti d’una situació real o molt versemblant. 
 • Que tingui interès per als alumnes, es pugui mantenir aquest interès i prevegi els aspectes emocionals.
 • Que el treball i les tasques per resoldre el problema, repte o pregunta siguin assumibles pels alumnes. 
 • Que es pugui vincular amb sabers de diferents àrees o matèries. 
 • Que permeti el treball amb diferents agrupacions: individual, parelles, cooperatiu… i atengui els diferents ritmes d’aprenentatge.
 • Si caldrà algun tipus d’ajuda del docent i el millor moment per donar-la. 

5 Vols veure’n alguns exemples?

Acaba de ploure i cadascú diu el que li agrada de la pluja: que surt l’arc de Sant Martí, els cargols, que ja no et mulles més… i ens preguntem: Quanta aigua cau un dia de pluja? Com ho podem saber?

Una pregunta que fa pensar i permet treballar l’observació del temps, els símbols, les estacions, els mapes del temps, per aprendre a construir un pluviòmetre…


ITINERARIS | Coneixement del medi 1 | Itinerari 25

Em rento les dents, em banyo, bullo la pasta… Si hi ha aigua a tot arreu, per què diem que l’aigua és un be escàs? Escàs per a qui? Per a què?


SEQÜÈNCIES | Ciències socials 1 | Seqüència 3

T’ha agradat aquest recurs? Subscriu-te al nostre butlletí!