Efectes dels terratrèmols del Japó i de l’Equador

El dissabte 25 d’abril de l’any passat, ara fa just un any, un potent terratrèmol de 7,8 graus de magnitud de l’escala de Richter va sacsejar el Nepal i va causar la mort de més de 5.000 persones i 10.000 ferits. L’epicentre es va detectar al districte de Lamjung. Gairebé un any després, els terratrèmols han tornat a ser notícia: un el dijous 14 d’abril i un altre el dissabte 16, tots dos al Japó, i un tercer, també el dia 16, a la costa de l’Equador.

filet

Com cal interpretar els graus de l’escala Richter?

L’escala de Richter mesura la magnitud dels terratrèmols. De moment ha arribat fins als 9,5 graus. Però, què representa cada grau d’aquesta escala de magnitud?

Si ets profe de mates o naturals

Et proposem una activitat per a entendre i valorar els diferents efectes que pot tenir un terratrèmol:

sismograf

1 Investigueu com es mesura la intensitat d’un terratrèmol.

 • Quines escales de mesura sísmica hi ha?
 • Què mesuren exactament cadascuna d’aquestes escales? 1

2 Investigueu quines van ser les magnituds i els efectes dels terratrèmols del Japó i l’Equador del dia 16.

 • Quins impactes han tingut cadascun sobre les construccions?
 • I sobre les persones?

3 Calculeu i compareu les equivalències en energia dels graus d’intensitat d’aquests terratrèmols.

 • Un terratrèmol de grau 3 a l’escala Richter és la meitat de potent que un de grau 6?
 • Vist el resultat anterior, calcula, aproximadament, quantes vegades ha estat més intens el terratrèmol de l’Equador que el de Japó.
 • La diferència entre els danys produïts entre un i altre terratrèmols són fruït exclusivament de la diferència d’intensitat? Quins altres factors poden ser significatius? 2

NOTA PER AL PROFESSORAT:

1 Hi ha escales que mesuren els efectes dels terratrèmols (com la Mercalli) i altres que mesuren l’energia (de forma logarítmica, com la de Richter). L’equivalència es fa en unitats d’energia alliberada.

2 Els efectes d’un terratrèmol també depenen de les estructures a les quals afecten (sobretot, si s’han construït tenint en compte tècniques de construcció antisísmiques).


 I en els nostres llibres de text…
En els llibres de Biologia i geologia 1 ESO i Biologia i geologia 4 ESO de la col·lecció Atòmium, a la unitat 2 i a les unitats 3 i 4, respectivament, hi trobaràs informació sobre els fenòmens sísmics i activitats competencials que expliquen per què la majoria de terratrèmols tenen lloc en unes zones determinades de la Terra.

Si ets profe de tecno o socials

Et proposem que investigueu quines mesures tècniques poden ajudar a minimitzar els efectes d’un terratrèmol.

1 Trobeu informació sobre les mesures de prevenció de riscos per moviments sísmics.

2 Busqueu informació de les característiques que haurien de tenir els edificis capaços de resistir les sacsejades. Podeu consultar alguna d’aquestes webs:

3 Us atreviu a dissenyar un edifici que suporti un terratrèmol de grau 6 en l’escala Richter? Podeu provar-ho i exposar-lo a classe.


I en els nostres llibres de text…
En el llibre de Ciències socials 1 ESO de la col·lecció Atòmium, en la unitat 3 hi ha informació sobre els terratrèmols.

Si ets profe de llengües

Et proposem el treball de la notícia com a tipus de text periodístic narratiu.

1 Redacteu la notícia dels terratrèmols d’Equador a partir dels vídeos informatius dels telenotícies.

 • Mireu alguna de les notícies que van sortir a la televisió sobre els terratrèmols d’Equador. Mentre les escolteu, preneu nota de les dades més importants:
  –lloc on es van produir
  –quan
  –de quina magnitud van ser els terratrèmols
  –quines conseqüències van tenir…
 • Escriviu la notícia com si fóssiu periodistes, tenint en compte les dades recollides.
 • Reviseu-ne tots els aspectes: estructura, lèxic, correcció, etc.
 • Passeu-la a ordinador i afegiu-hi alguna imatge.

2 Dissenyeu una portada de diari en què la notícia principal sigui la del terratrèmol.

 • Reescriviu la notícia modificant-ne el que cregueu necessari.

3 Investigueu com s’ha d’actuar en cas de terratrèmol.

 • Elaboreu unes instruccions il·lustrades amb els consells d’actuació en cas de terratrèmol. Podeu seguir el model de les del Instituto Geográfico Nacional.

I en els nostres llibres de text…
En el llibre de Llengua catalana i literatura 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, en la unitat 2 el taller tracta precisament de la portada dels diaris i de com fer-ne una. També en el llibre Llengua catalana i literatura 1 ESO, en la unitat 5 hi ha informació sobre com fer un text instructiu.

Si voleu fer el treball en castellà, us anirà bé consultar el llibre de Lengua castellana y literatura 1 ESO, on en la unitat 10, es parla de com escriure un text d’instruccions i en el llibre Lengua castellana y literatura 3 ESO, en la unitat 9, el taller es dedica a la redacció d’una notícia.