Temps de bolets!

15 oct. 18 | La Notícia de la Setmana

Durant tot el mes d’octubre sentim a parlar molt d’algunes espècies de fongs molt preuades a Catalunya. Hi ha tants boletaires que sempre són notícia: els que es perden, els que troben el rovelló més gros, els que troben més espècies de fongs, els que també són biòlegs i ens n’expliquen curiositats… Però, què en sabem realment, dels bolets?

Si ets profe de naturals…

Et proposem que investigueu més coses sobre els bolets.

Treballeu per parelles per respondre aquestes preguntes:

  • Quina diferència hi ha entre els fongs i els bolets?
  • Per què creieu que hi ha biòlegs que diuen que tots els bolets són més o menys tòxics?
  • Esbrineu quines característiques dels bolets són més semblants a les dels vegetals i quines són més pròpies dels animals.
  • Per què tenen aquesta forma, els bolets?

Nota per al docent

La forma típica dels bolets, aparaiguada, respon a la necessitat d’elevar i protegir les espores del sòl i permetre’n la dispersió. Aquesta forma es pot aconseguir per rotació, de la mateixa manera que un rectangle és la figura que genera un cilindre si el fem rotar sobre un dels seus costats.

Si ets profe de mates o de tecno…

Et proposem que facis amb els alumnes una activitat per entendre que una figura plana pot generar el cos de revolució que, de fet, representa un bolet.

1 Dibuixeu la figura plana que genera el cos de revolució d’un bolet:

  • Dibuixeu sobre paper o cartolina la secció central d’un bolet. Penseu que aquest dibuix ha de representar la figura que veuríeu si talléssiu un bolet per la meitat, de dalt a baix.
  • Ara, esborreu la meitat d’aquesta secció, de manera que us en quedi una meitat delimitada per l’eix vertical, que serà l’eix de revolució. També podeu retallar el dibuix que teníeu i doblegar-lo verticalment per la meitat.

2 Inventeu un dispositiu per fer rotar aquesta figura:

  • Enganxeu el dibuix sobre una làmina de material prou rígid (fullola, suro, plàstic, etc.) per a aguantar la figura quan la feu girar.
  • Penseu com unir la figura a un dispositiu per poder-la fer girar.

3 Compartiu els bolets!

  • Envieu-nos les imatges dels vostres “bolets de revolució” a comunicacio@enciclopedia.cat. Entre totes les que rebem sortejarem el llibre de La Galera La meva primera guia de bolets.

Si ets profe de llengua catalana…

Et proposem que treballis sobre els noms dels bolets. Abans, però…

Bolet és un terme que té més d’un significat. Quines accepcions de la paraula hi ha en el diccionari?

2 Feu una llista dels bolets amb els noms populars més curiosos: apagallums, fredolics, peus de rata…

Busqueu-ne imatges i deduïu per què deuen tenir aquests noms. Si podeu, busqueu-ne els noms científics.

Si ets profe de lengua castellana…

Te proponemos que trabajes con tus alumnos el artículo enciclopédico a partir del conocimiento sobre las setas.

1 Visionad este vídeo  y anotad los nombres de setas que se citan. ¿Por qué es noticia el hallazgo de esta seta?

2 Buscad información sobre estas setas: forma, tamaño, color, hábitat, reproducción, si son comestibles o no; recopilad imágenes, casos curiosos…

3 Redactad un artículo de enciclopedia para cada tipo de seta. Compartid los trabajos en el blog de clase, si tenéis.