Interpretació de dades sobre el coronavirus

29 gen. 21 | La Notícia de la Setmana

La COVID-19 continua afectant greument la població humana de tot el món. Dia a dia es van coneixent més característiques del Sars-Cov-2, el coronavirus que causa aquesta malaltia. Per exemple, ara se sap amb certesa que aquests virus poden mantenir-se ben actius en l’aire (sobretot dins de les microgotetes que conformen els aerosols) i sobre superfícies sòlides.

Moltes de les notícies sobre les mesures a prendre contra la pandèmia semblen contradir-se, perquè intervenen, a més dels sanitaris, els factors polítics i econòmics. Per això és molt important saber interpretar bé les dades científiques disponibles.

Si ets profe de ciències…

Et proposem un repte pel qual et caldrà fer servir les dades sobre el temps que triga el virus a degradar-se:

Entreu en aquest web governamental dels EUA. Hi trobareu dues calculadores que permeten predir durant quant de temps es manté actiu un virus del Sars-Cov-2 en el medi, segons determinades condicions (radiació ultraviolada, temperatura i humitat): una calculadora analitza aquests paràmetres en el cas de transmissió aèria (Airborne) i l’altra, quan el virus es troba en una superfície (Surface).

REPTE: Jugueu amb aquestes calculadores i interpreteu quin tipus d’informació donen.

1. Podeu començar veient com afecta al resultat final cada un dels controls.

 • Com afecta la radiació ultraviolada (UV)?
 • Quin resultat té augmentar la temperatura?
 • Què passa quan disminueix la humitat relativa?
 • Les respostes anteriors canvien si el virus es troba en l’aire o en la superfície d’un objecte?
 • En quin dels dos medis resisteix més temps el virus, l’aeri o la superfície sòlida?

Notes per al docent

 • A més radiació solar, i per tant més radiació UV, els coronavirus es desintegren abans.
 • A més temperatura, els virus també es desintegren abans.
 • A menys humitat relativa, els virus es desintegren més tard.
 • Els tres paràmetres anteriors actuen de la mateixa manera sobre el virus amb independència del medi on es troba.
 • En igualtat de condicions, el virus sempre resisteix més sobre un objecte que si es manté en l’aire.

2. Segons les conclusions de l’anàlisi que acabeu de fer, interpreteu els resultats per respondre aquestes altres preguntes:

 • En quina època de l’any les condicions afavoreixen la permanència del virus en el medi?
 • Per què creieu que s’insisteix més en l’ús de les mascaretes que en la necessitat de rentar-se sovint les mans?
 • Per què és més llarg el període de quarantena recomanat (15 dies) que el temps de resistència del virus en les condicions que li són més favorables? Quines són aquestes condicions favorables?

Notes per al docent

 • Com que el virus pateix més amb UV, temperatures i humitats elevades, les èpoques d’estiu o càlides són les més adverses a la permanència del virus en el medi. Això explica, en part, per què a països com per exemple el Vietnam la COVID-19 no ha afectat la població de manera tan intensa com en d’altres zones de la Terra.
 • Encara que en les mateixes condicions el virus resisteix més sobre superfícies sòlides (197 hores, és a dir més de 8 dies, en les condicions que li són més favorables), la transmissió per via aèria és molt més freqüent. Això vol dir que és més difícil contagiar-se tocant per exemple una taula, els botons d’un ascensor o la barra per agafar-se d’un autobús, que respirant. És important distingir entre el temps que el virus perdura en el medi i la facilitat amb què passa d’una persona a una altra. De tota manera, cal insistir a rentar-se les mans sovint, amb gel hidroalcohòlic, i mantenir sempre uns bona distància de seguretat, a més de dur la mascareta.
 • Una vegada el virus penetra en un cos humà es troba en el seu medi ideal. Quan infecta les cèl·lules, comença a reproduir-se a gran velocitat i pot actuar de forma oculta abans no es manifesta la malaltia en la persona infectada. Per això el període d’incubació de la malaltia pot ser més llarg que el temps de permanència del virus al medi.

En resum, a més d’analitzar cada un dels factors és important entendre què estem mesurant amb les calculadores: la permanència del virus, no pas la transmissibilitat ni el temps d’incubació.

Teniu suggeriments, dubtes, crítiques? Com heu resolt el repte? Si voleu contactar amb l’equip de “La Notícia de la Setmana”, escriviu-nos amb el títol “Comentaris sobre La Notícia de la Setmana” a aquesta adreça: comunicacio@enciclopedia.cat