Una bola de canó de Napoleó!

4 oct. 21 | La Notícia de la Setmana

Divendres de la setmana passada, els operaris que treballaven per substituir una canonada d’aigua en un carrer de Cassà de la Selva van tenir una gran sorpresa: van trobar una bala de canó de l’època napoleònica!

El projectil, que també es pot anomenar “bola de canó”, és una esfera de ferro, té un diàmetre d’uns 15 cm i és del tipus anomenat de 24 lliures, que equivalen a 11,7 kg. Es feien servir per atacar fortaleses amb els canons més grans i en les batalles navals. Els arqueòlegs pensen que podria ser part del material d’artilleria que les tropes napoleòniques transportaven cap a Girona per als setges dels anys 1808 i 1809, durant la “guerra del Francès”.

Si ets tutora o tutor…

Et proposem que treballis aquest repte amb els teus alumnes:

REPTE: INVESTIGUEU COM EREN LES UNITATS DE MESURA ABANS DEL SISTEMA MÈTRIC DECIMAL… TOT FENT UNA MICA D’HISTÒRIA.

1. Investigueu a quants grams equivalia una lliura per saber la massa d’aquesta bola.

 • Si una lliura catalana té una massa de 400 grams i la bola que s’ha trobat a Cassà és de 24 lliures, com és que no pesa 24 · 400 = 9, 6 kg?

 2. Compara les característiques de la bola de canó amb una bola de bitlles i una de llançament de pes:

 • Quina de les dues té un diàmetre més proper al de la bola de canó?
 • Quina de les dues té una massa més semblant?
 • I pel que fa als material amb què estan fetes, quina s’assembla més a la bola de canó?
 • Tenint en compte totes aquestes característiques, doncs, quina s’hi assembla més?

3. Investigueu què va passar amb la gent que vivia a Cassà de la Selva quan les tropes napoleòniques hi van passar camí de Girona durant la guerra del Francès.

 • Quants setges va patir Girona durant la guerra del Francès?
 • Com va acabar l’últim setge de la ciutat?

En aquesta pintura de César Álvarez Dumont es representa “El gran dia de Girona” durant el setge del 1809:

Notes per al docent:

 1. A la França de l’època la lliura més comuna era l’anomenada lliura de París, que tenia una massa de 0,4895 kg. Per això la massa real de la bola no es pot mesurar amb la lliura catalana (de 400 g). Després de treballar aquest apartat del repte, aprofiteu per comentar que hi havia una gran diversitat d’unitats de mesura de massa anomenades “lliura”: la lliura castellana, l’anglesa, la italiana, etc.
 2. S’hi assembla més la bola de llançament de pes:
  • Bola de bitlles: 21 cm de diàmetre, 7,25 kg, feta de plàstics i resines.
  • Bola de llançament de pes masculí: 13 cm de diàmetre, 7,26 kg, feta d’acer.
 3. Pràcticament tota la població de Cassà de la Selva va fugir cap a altres zones del territori i molts joves van anar a defensar Girona, que va patir tres setges: el 20 de juny de 1808, del 20 de juliol al 16 d’agost del 1808, i del 2 de maig a l’11 de desembre de 1809. L’últim setge va acabar amb la victòria de les tropes de Napoleó.

Teniu suggeriments, dubtes, crítiques? Com heu resolt el repte? Si voleu contactar amb l’equip de “La Notícia de la Setmana”, escriviu-nos amb el títol “Comentaris sobre La Notícia de la Setmana” a aquesta adreça: comunicacio@enciclopedia.cat