El 4 de juliol de 2018 es va publicar al DOGC el nou decret sobre l’avaluació als centres de secundària.

En aquest nou decret es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria.

 D’acord amb aquestes orientacions, a Text-laGalera hem revisat les programacions dels nostres materials per a l’ESO i les hem ajustat al Decret. Hem revisat els continguts clau, hem adaptat les competències de les diferents dimensions de cada àmbit i matèria, i hem fet una proposta de rúbrica amb quatre nivells per a avaluar-les.

Els docents usuaris dels nostres materials les trobareu a l’Àrea d’Educadors. Esperem que us ajudin en la vostra tasca d’avaluació.