Eduard Martorell, editor de l’àrea de Ciències de Text-La Galera

Aprendre d’una manera més lliure i competencial ja no respon només a un marc teòric més o menys defensable. Ara ja ha passat a ser una realitat. Cada curs hi ha noves escoles que s’atreveixen a preparar els equips docents i a dissenyar les modificacions necessàries als centres per a donar resposta als canvis que el sistema educatiu necessita i la societat més progressista demana.

Els materials didàctics cada vegada més oberts, que permetin un aprenentatge basat en els interessos dels més joves, infants i adolescents, són clau per a acompanyar aquest canvi metodològic de l’ensenyament.

A Text-La Galera volem oferir un recurs que té en compte aquest canvi de paradigma. Aquest recurs consisteix a treballar una notícia cada setmana, la notícia de la setmana, de manera que faciliti el tractament competencial d’alguns continguts curriculars mitjançant l’anàlisi de l’actualitat.

El constructivisme ens ha ensenyat i ens ha convençut aquests últims anys que cal basar l’ensenyament en els coneixements previs i els interessos de l’alumnat. I ara, a més a més, veiem que, si augmentem el grau de llibertat en la tria dels coneixements que els mateixos alumnes volen ampliar, l’eficàcia docent millora considerablement.

L’interès per algunes de les notícies més difoses, més compartides, més comentades, es pot aprofitar amb èxit en el món de la didàctica. “La notícia de la setmana” pretén, doncs, oferir a professores, professors i alumnes una eina que faciliti aquesta nova manera de treballar a l’escola: participativa, col·laborativa, encarada al món i, sobretot, una mica més lliure i motivadora. “La notícia de la setmana” no és una mera descripció d’un gran tema mediàtic, sinó que n’és el tractament que el deixa a punt per a ser treballat a l’escola amb molta agilitat. Segur que hi haurà alumnes que se sentiran atrets per la notícia i hi voldran dir la seva. Aquesta serà la guspira que pot encendre la motivació per a tractar allò de què es parla cada dia amb el material que us oferirem cada setmana.

Per tot plegat, i per a ser agents actius del progrés educatiu, us animem a treballar “la notícia de la setmana” amb nosaltres! Benvingudes i benvinguts!