Els models de família

Una de les notícies que han ressonat amb força aquests darrers dies és la relacionada amb els models de família després que una dirigent política va manifestar-se públicament a favor d’un model familiar diferent del que anomenem “família tradicional”.
Avui hi ha molts models de família: la formada per dos progenitors, la monoparental, la de pares del mateix sexe, la comunal, amb fills, sense fills, extensa, nuclear…

filet

Quants models diferents hi ha?

Catalunya és cada dia més cosmopolita i, per tant, més rica. La diversitat de persones també comporta la diversitat de famílies.

 Si ets profe de mates o de socials...Et proposem una activitat per conèixer la diversitat de models de família que tenim a la nostra societat.

1 Investigueu el percentatge de famílies que no segueixen el model nuclear que apareixen en diferents sèries de televisió (per exemple, Modern family).

 • Investigueu què és el model nuclear de família i si es correspon amb el que anomenem “família tradicional”.
 • Busqueu la definició de “família”. Feu una llista de sèries de televisió on apareguin més d’un model de família.
 • Quins models de famílies surten en cadascuna d’aquestes sèries?

2 Elaboreu un gràfic de sectors per veure’n la proporció.

graficsectorial

3 Responeu aquestes preguntes:

 • Quin és el model de família més freqüent en la nostra societat?
 • Penseu que és el model més freqüent a tot arreu?
 • Pregunteu a casa quin era el model de família més comú quan els vostres pares i avis eren joves. Quins models d’avui en dia eren impensables aleshores i per què?
 • Si poguessis escollir un model de família, quin triaries? Creus que el teu és millor que els altres? De fet, creus que hi ha un model que és millor que els altres? Per què?

I en els nostres llibres de text…
En el llibre Ciències socials 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, treballem el procediment d’elaboració de gràfics de sectors.

En el llibre de Matemàtiques 1 ESO, de la col·lecció Atòmium, a la unitat 11 també hi treballem els gràfics de sectors.

 

Si ets profe de llengües...
Ja que parlem de famílies, què us sembla si parlem de famílies de paraules?

1 Recordeu què és el que tenen en comú les paraules d’una mateixa família. Distingiu família de paraules de camp semàntic.

2 Per parelles, escriviu les famílies de paraules dels mots següents. Indiqueu-ne les categories gramaticals (noms, adjectius, verbs, adverbis…):

 • pare
 • família
 • fill

3 A més de famílies de paraules, de què més hi pot haver famílies? Quines de les següents existeixen?

 • lingüístiques
 • de cotxes
 • de ciències
 • d’animals
 • tipogràfiques
 • instrumentals

4 Investigueu a quina família lingüística pertany el català.


I en els nostres llibres de text…
En el llibre Llengua catalana i literatura 3 ESO, de la col·lecció Atòmium, en la unitat 10 teniu informació i activitats sobre la derivació i els camps semàntics.