Et pnses k escrius b?

Aquesta setmana arriba a les llibreries la nova versió de la Gramàtica catalana, publicada per l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Aquesta institució va aprovar també, el passat 24 d’octubre, una nova versió de l’Ortografia catalana, que incorpora alguns canvis significatius. Totes les llengües evolucionen i les obres bàsiques que en descriuen l’estructura i en fixen la normativa han d’actualitzar-se periòdicament. L’organisme que fa aquesta funció en el cas de la nostra llengua és l’IEC.

filet

Per què és necessari anar actualitzant la normativa d’una llengua?

La gramàtica estudia i descriu l’estructura de la llengua real, la que fan servir els parlants d’una llengua. L’ortografia, que és una convenció, és la branca de la gramàtica que fixa la manera de representar correctament els sons d’una llengua per escrit. Si no se’n fessin actualitzacions periòdiques, la llengua normativa i la llengua oral s’anirien distanciant i acabarien sent molt diferents.

 

Si ets profe de llengüesEt proposem una activitat perquè treballis com un filòleg i creïs normes ortogràfiques.

1 Respon aquestes preguntes sobre com escrius missatges de text amb el mòbil:

  • A què dones prioritat, a la correcció acadèmica o a la brevetat d’escriptura?
  • Escrius sempre les paraules senceres? Com llegiries “pq”?
  • Si una paraula té una síl·laba que coincideix amb el nom d’un nombre o d’un símbol, la substitueixes pel nombre o pel símbol? Com llegiries “a10”?
  • Què feu amb les lletres que s’escriuen però no es pronuncien? Com escrius “aquí” en un missatge?
  • Fas servir expressions molt comprimides per a expressar oracions molt més llargues? Què significa “OXOX”?
  • Quins altres canvis d’aquest estil fas? Quin és el criteri que s’aplica?

NOTA PER AL PROFESSOR: És probable que aquí l’alumnat faci referència a l’ús d’emoticones, emojis i altres elements gràfics.

2 Completa una graella d’equivalències com aquesta entre l’escriptura normativa i la que feu servir quan utilitzeu el mòbil.

escriptura.jpg

3 Les equivalències serien les mateixes si enlloc del català partíssim del castellà o de l’anglès?si-ets-profe-de-socials-o-matesEt proposem fer una activitat perquè els alumnes investiguin quins grups de població entenen les normes ortogràfiques que heu “creat” en l’activitat de llengües.

1 Escriviu cinc missatges diferents amb l’”ortografia inventada” dels missatges de text. Escolliu textos que siguin ben diferents de la seva escriptura normativa.

2 Prepareu un qüestionari estadístic per avaluar la comprensió d’aquesta forma d’escriptura: sota cadascun dels textos que heu triat deixeu un espai perquè els enquestats escriguin com les interpreten.


3 Demaneu que la persona que respon el qüestionari escrigui l’edat que té i si fa servir missatgeria de text.


4 Passeu l’enquesta a diferents grups de persones. Procureu que tinguin edats ben diferents.


5 Una vegada hagueu recollit les dades utilitzeu paràmetres estadístics per a saber quina és la franja d’edat en què domina més l’ús d’aquest llenguatge.


6 Hi ha alguna relació estadística entre ser usuari dels serveis de text i entendre aquest tipus d’ortografia?Si ets profe de Cultura i valors ètics...L’anunci de les noves normes ortogràfiques i gramaticals de l’IEC ha generat una certa polèmica. Et proposem una activitat per debatre sobre la resistència als canvis.

1 Visualitzeu aquest vídeo.

2 Busqueu notícies a la premsa sobre gent que s’hagi pronunciat a favor o en contra de la nova normativa

3 A partir de tota aquesta informació, feu un debat a classe sobre les diferents actituds de la gent davant dels canvis. Són fàcils d’acceptar? Quins factors creus que fan que la gent estigui més oberta als canvis o sigui més conservadora?