Et pot matar l’alcohol?

El passat 1 de novembre va morir, a Madrid, una noia de 12 anys a causa d’una intoxicació etílica. Una setmana més tard, dues noies de Pontevedra de 12 i 13 anys van ser ingressades pel mateix tipus d’intoxicació. L’alcohol és una substància consumida molt habitualment a les societats humanes, i això fa que moltes vegades tendim a treure importància als seus efectes.

filet

Quins són, els efectes del consum d’alcohol?

Els efectes de consumir alcohol poden ser molt diversos, com els de qualsevol altra droga, i de diversa gravetat. Fins i tot poden provocar la mort.

Si ets profe de naturals...
Us proposem una sèrie d’activitats per ajudar-vos a entendre què és l’alcohol, com afecta el cos humà i quins són els seus efectes més extrems.

1 Busca informació sobre la família de compostos químics que anomenem alcohols. Fes una petita llista dels diferents alcohols que has trobat.

2 Quin tipus d’alcohol trobem en les begudes? És el mateix que fem servir per desinfectar ferides? Quins altres alcohols es poden trobar en un supermercat?

3 Quins efectes produeix el consum d’alcohol etílic? I el consum d’alcohol metílic?

4 Quina simptomatologia presenten les intoxicacions etíliques greus? Quins òrgans són els més afectats?


NOTA PER AL PROFESSOR: El propòsit d’aquestes preguntes és donar informació objectiva sobre l’alcohol i els efectes del seu consum. Considerem important distingir l’alcohol etílic i el metílic (conegut comercialment com alcohol de cremar) de la resta. Quan tracteu els efectes de l’alcohol és important precisar que els de l’alcohol metílic (no apte per a consum de boca) i l’etílic són diferents, i que aquests efectes depenen de la quantitat d’alcohol consumit, i que són més o menys intensos segons la concentració d’alcohol en sang a què s’arriba i de la fisiologia de cada individu.

Si ets profe de Cultura i valors ètics...Et proposem una sèrie d’activitats per posar de manifest la paradoxa de pertànyer a una societat que sap que l’alcohol és perjudicial per a la salut i, en canvi, n’accepta el seu consum social.

1 Digueu quins són els aspectes gratificants i quins són els aspectes negatius d’aquestes conductes:

  1. Copiar en un examen.
  2. Conduir sense carnet.
  3. Fumar cànnabis.
  4. Fumar tabac.
  5. Beure alcohol.
  6. Participar de petits furts.
  7. Fer una pintada al carrer.
  8. Enganyar la parella.

2 Valoreu quin és el balanç entre els aspectes positius i negatius de cada una d’aquestes conductes. Surt a compte tenir-les?

3 Podeu treballar la sessió 28 (Jocs perillosos) del llibre de Cultura i valors ètics de 2n d’ESO de la col·lecció Atòmium.

Aprofiteu que aquesta setmana és la Tercera Setmana de Sensibilització sobre els Riscos del Consum d’Alcohol.


NOTA PER AL PROFESSOR:
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat s’adoni que no sempre allò que sabem que té aspectes negatius es valora d’igual manera: algunes conductes estan menys penalitzades que d’altres.

Si ets profe de llengua...
Et proposem dues activitats:

1  Analitzeu aquest gràfic sobre l’evolució i el percentatge de “borratxeres” entre joves de 14 a 18 anys des de l’any 1994 fins al 2012 i escriviu un text explicant per què us sembla que cada vegada aquest percentatge s’incrementa:

estudes

2 Mireu aquests dos vídeos de la Generalitat de Catalunya:

Analitzeu les imatges i els textos, així com el missatge que vol transmetre cada vídeo.
Prepareu una presentació o un vídeo curt semblant. Us caldrà:

 • Pensar un missatge bàsic que voleu transmetre a partir de l’anàlisi i la informació obtinguda en el treball anterior proposat en les diferents àrees.
 • Fer un esquema o guió que podeu redactar per parelles.
 •  Buscar fotografies adients.
 • Fer el muntatge.