Què diuen de nosaltres les proves PISA?

Cada 3 anys, l’OCDE (Organisme per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) realitza unes proves a estudiants de 15 anys de diferents països per determinar el rendiment estudiantil de forma internacional. Aquestes proves reben el nom de proves PISA (Programme  for  International  Student  Assessment) i l’estudi dels seus resultats queda emmarcat en els anomenats Informes PISA. El dimarts 6 de desembre es va fer públic l’últim informe PISA.

filetQuè podem dir sobre la nostra educació a través de l’informe PISA?

Les proves PISA a les quals fa referència l’esmentat informe estan centrades en tres àrees: les ciències, les matemàtiques i la comprensió lectora. Aquesta setmana us proposem diferents activitats que ens ajudaran a entendre’n els resultats.

Si ets profe de mates...Et proposem fer una activitat perquè els alumnes entenguin la nostra qualificació a l’informe.

1 Busca quina ha estat la mitjana de l’OCDE en els diferents informes PISA realitzats des de l’any 1997. Trobaràs molta informació al web oficial del programa.

2 Busca quina ha estat la puntuació de Catalunya i Espanya en aquests informes.

3 Elabora un gràfic, amb les dades anteriors, on es vegi l’evolució de les puntuacions de Catalunya, Espanya i la mitjana de l’OCDE.

4 Explica, observant el gràfic, com ha evolucionat Catalunya respecte Espanya i respecte la mitjana de l’OCDE.

  • Hem millorat o empitjorat significativament?
  • Et calen més dades per tenir una opinió més sòlida? Quines?

Si ets profe de Cultura i valors ètics...Et proposem que comenteu entre tots aquests articles, publicats a El Diari de l’Educació, per entendre que l’informe PISA, que sovint és envoltat de polèmica, no és dolent en si mateix, sinó que ho pot ser l’ús o les interpretacions que se’n fan:

  • Article de Joan M. Girona.
  • Article de José Saturnino Martínez García.
  • Entrevista de Daniel Sánchez Caballero a Julio Carabaña.
  • Article de Joan M. Girona.

Si ets profe de socials...Et proposem que facis un petit estudi amb els teus alumnes per veure si existeix alguna relació entre la renda d’un país i la seva nota a l’informe PISA.

1 Esbrina quina és la renda per càpita d’uns quants països, per exemple aquests:

  • Luxemburg, Qatar, Noruega, Suïssa, Finlàndia, Japó, Itàlia, Israel, Espanya, Xipre, Eslovàquia, Polònia, Kosovo, Algèria i la República Dominicana.

2 Busca quina ha estat la seva puntuació a les proves PISA d’enguany.

3 Enregistra les dades mitjançant gràfics i digues si podem concloure que la renda per càpita manté alguna correlació amb la nota de les proves PISA.

4 Intenta argumentar la conclusió a què arribis.


Si ets profe d'anglès...Et proposem que mireu un vídeo en anglès sobre els resultats dels Informes PISA que trobareu a la pàgina oficial del Programa PISA de l’OCDE.

Mireu el vídeo i, tot seguit, feu-ho en la versió que teniu en castellà.