Aquest 2017 es compleixen 25 anys des que es va crear el segell TEXT i vam publicar els primers materials educatius. Ja de bon començament, amb el projecte RODET, vam esforçar-nos per fer una proposta diferent, i des d’aleshores i fins avui la nostra obsessió ha estat ajudar els docents i els alumnes i contribuir a millorar l’educació del país amb materials fets i pensats al país.

De moment, hem celebrat l’aniversari fent el que ens agrada, i per això hem preparat i publicat aquesta primavera nous projectes per a les quatre etapes (infantil, primària, ESO i batxillerat) que aquests dies estem ensenyant als centres educatius.

Però forma part també de la nostra tasca, i és la nostra vocació, el servei constant a la comunitat educativa, i avui us podem comunicar dos avenços més en aquesta línia:

  • Tots els llibres que hem reeditat aquest 2017 estan adaptats a les noves versions de l’ortografia i la gramàtica que va presentar l’Institut d’Estudis Catalans a finals del 2016, i n’incorporen les modificacions. Això inclou els llibres de llengua catalana de tots els cursos de primària, ESO i batxillerat, que s’han revisat amb una cura especial.
  • Hem reelaborat les programacions i eines d’avaluació (rúbriques) dels sis cursos de primària del projecte TRAM 2.0, tenint en compte les noves directrius del Departament d’Ensenyament publicadesen l’ORDRE ENS/164/2016, de 14 de juny, per la qual es de terminen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació en l’educació primària.

Això afecta les programacions en word amb rúbriques de les quatre àrees: Llengua catalana, Lengua castellana, Matemàtiques i Coneixement del medi (socials i naturals).

L’adequació ha implicat:

  • Agrupar les competències pròpies de cada àmbit en dimensions (seguint el desplegament fet per la Generalitat en els documents corresponents).
  • Concretar els continguts clau associats a cada competència.
  • Especificar les activitats d’aprenentatge dels llibres que corresponen a cada competència.
  • Proposar quatre nivells d’adquisició de les competències (rúbriques) fent servir la mateixa nomenclatura que cal consignar en els informes d’avaluació dels alumnes.

No podem acabar sense dir que enguany estem especialment il·lusionats amb el nostre nou projecte per a educació infantil, l’IMAGINA! És un projecte diferent que estem segurs que us sorprendrà. Us en deixem un petit tast a continuació i us animem a coneixe’l.