català4.eso/V2

català4.eso/V2
Curs complet de Llengua catalana i literatura per a quart d'ESO. Els continguts del curs s'estructuren en unitats didàctiques amb informació, activitats interactives i recursos multimèdia adequats a l'àrea. D'ús molt intuïtiu i pràctic, el curs es basa en el treball de les competències bàsiques. Proposa petits projectes (els reptes) emmarcats en un de global i algunes seccions específiques de l'àrea, com la sala de lectura, amb activitats per a treballar els textos triats. Des del curs digital, podeu accedir a la guia didàctica, que conté la programació del curs i de cada unitat i altres recursos, com models de controls, explicació del projecte, etc., i a una completa biblioteca digital.

català4.eso/V2

Autor/es: 
Diversos autors
Enquadernació: 
Recurs en línia
ISBN: 
978-84-412-2455-1