Batxillerat

  • Digital batxillerat

Batxillerat

Graella de recursos
Graella de recursos

Recursos digitals de Filosofia per a Batxillerat

El projecte de Filosofia i Història de la Filosofia de Batxillerat ofereix, a través de les guies didàctiques, un ventall de recursos digitals per al treball, tant a l'aula com individual dels alumnes. Hi trobareu arxius descarregables de mapes de conceptes, programació, solucions, imatges i enllaços.

A més, disposeu d'un glossari que recull els conceptes més rellevants de la filosofia.

Batxillerat

Graella de recursos. Lengua castellana
Graella de recursos. Lengua castellana

Recursos digitals de Lengua castellana per a Batxillerat

El projecte de Lengua castellana y literatura de batxillerat ofereix, a través de les guies didàctiques, un ventall de recursos digitals per al treball, tant a l'aula com individual dels alumnes. Hi trobareu arxius descarregables d'activitats d'ortografia i gramàtica, dictats, comentaris de text, quadres amb resums de continguts, etc.

Batxillerat

Graella de recursos. Llengua
Graella de recursos. Llengua

Recursos digitals de Llengua catalana i literatura per a Batxillerat

El projecte de Llengua catalana i literatura de batxillerat ofereix, a través de les guies didàctiques, un ventall de recursos digitals per al treball, tant a l'aula com individual dels alumnes. Hi trobareu arxius descarregables d'activitats, dictats, comentaris de text, quadres amb resums de continguts, enllaços, etc.