ètica4.eso

ètica4.eso
Llibre digitalitzat de l'àrea d'Ètica que consta de vuit unitats didàctiques. És pensat perquè els alumnes reflexionin sobre la convivència democràtica i s'impliquin en activitats que posin en joc hàbits cívics: que aprenguin a conviure i a participar, a ser més sensibles i a estar més informats sobre el que passa al món, etc. El llibre inclou enllaços a diferents recursos i pàgines web relacionades amb cadacun dels temes tractats en les diferents unitats.

ètica4.eso

Autor/es: 
Diversos autors
Enquadernació: 
Recurs en línia